Άρθρα

Η αγορά των χρηματιστηρίων με διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο (ETF) είναι ένα καλό παράδειγμα ελλιπών προσδοκιών των επενδυτών. Δεδομένου ότι περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίων έχουν εισέλθει σε ETFs, είναι σαφές ότι αυτά τα κεφάλαια έχουν γίνει φαινομενικά επιτυχημένα στις δύο δεκαετίες της ύπαρξής τους. Διαβάστε Περισσότερα »

Επένδυση

Η επενδυτική ομάδα των περισσότερων εταιρειών από την πλευρά της αγοράς αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα, όπως διαχείριση χαρτοφυλακίου, εμπορικές συναλλαγές, ανάλυση χαρτοφυλακίου, κίνδυνο, συμμόρφωση και νομικές ομάδες. Κάθε στρώμα είναι ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο για να εξασφαλιστεί ότι το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται μέσα από τις οδηγίες του καταπιστευματοδόχου και των πελατών.Διαβάστε Περισσότερα »