Άρθρα

α: Το ποσοστό κοινωνικής ασφάλισης είναι 12. 4% από το 2015. Από το ποσό αυτό, ο μισθωτός είναι υπεύθυνος για το μισό ή το 6% 2% και ο εργοδότης πληρώνει το άλλο μισό. Ο φόρος κοινωνικής ασφάλισης, μαζί με τον φόρο Medicare, κατατάσσεται ως φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Η κυβέρνηση αφαιρεί αυτούς τους φόρους απευθείας από το μισθό του υπαλλήλου. Διαβάστε Περισσότερα »

Επένδυση

A: Ο ταλαντωτής STIX χρησιμοποιείται συνήθως από τους εμπόρους του χρηματιστηρίου για να εντοπίσει τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης στο χρηματιστήριο. Ο ταλαντωτής STIX (βραχυπρόθεσμος δείκτης) είναι ένας βραχυπρόθεσμος δείκτης ορμής που παρακολουθεί τον όγκο των προχωρημένων και μειούμενων αποθεμάτων.Διαβάστε Περισσότερα »