Ο λόγος Netflix P / E: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο λόγος Netflix P / E: Τι πρέπει να ξέρετε

Ο λόγος τιμής προς κέρδος ή ο λόγος P / E είναι ίσως ένας από τους πιο γνωστούς και αναγνωρισμένους δείκτες αποτίμησης στην ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων. Κατά κανόνα, οι επενδυτές έχουν την τάση να αναζητούν εταιρείες με χαμηλές αναλογίες P / E. Ο Benjamin Graham στο Ανάλυση Ασφαλείας προβλέπει ένα P / E μικρότερο από 16 για αμυντικούς επενδυτές, ενώ οι επιθετικοί επενδυτές που επιδιώκουν την ανάπτυξη μπορούν να επιλέξουν εταιρείες με υψηλότερα P / E. Λόγω της πανταχού παρουσίας και της προβολής της στην ανάλυση των θεμελιωδών μετοχών, είναι επιτακτική ανάγκη ο αναδυόμενος επενδυτής να κατανοήσει και να υπολογίσει τους δείκτες P / E για κάθε μετοχή. Το άρθρο αυτό θα επικεντρωθεί στον υπολογισμό των τελευταίων δώδεκα μηνών P / E (TTM), προς τα εμπρός P / E και της ανάλυσης του P / E σε σχέση με την Netflix, Inc. (NFLX NFLXNetflix Inc200. 0. 06% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

(καθαρό εισόδημα - προτιμώμενα μερίσματα) / μέσος σταθμικός αριθμός εκκρεμών μετοχών = EPS.

Μαζί, η τιμή που διαιρείται με το δείκτη EPS καθιστά το P / E, το οποίο αντανακλά πόσο επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για ένα δολάριο των κερδών μιας εταιρείας. Το τμήμα της τιμής είναι αρκετά εύκολο - πρέπει να τραβήξετε απλά την τιμή της Netflix σε μια δεδομένη ημέρα. Μόλις επιτευχθεί ο αριθμητής, είναι καιρός να υπολογίσουμε τον παρονομαστή. Ευτυχώς, αντί να υπολογίζει EPS με το χέρι, οι εταιρείες υποχρεούνται από την SEC να αναφέρουν αυτή την αναλογία στο τριμηνιαίο έντυπο 10-Qs και ετήσια 10-Ks. Ας ρίξουμε μια ματιά στα αναφερόμενα EPS της Netflix για τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα του 2014.

Σημειώστε ότι η Netflix και πολλές εταιρείες αναφέρουν ένα βασικό αλλά και αραιωμένο EPS. Ένα αραιωμένο EPS λαμβάνει απλώς υπόψη όλα τα εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, τα δικαιώματα αγοράς μετοχών, τα μετατρέψιμα αποθέματα και τα ομόλογα που μπορούν να ασκηθούν κατά τον προσδιορισμό του αριθμού των μέσων μετοχών. Σε περίπτωση άσκησης αυτών των μετατρέψιμων χρεογράφων, ο μέσος αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί, οδηγώντας έτσι σε έναν μεγαλύτερο παρονομαστή και σε χαμηλότερο EPS. Μια εταιρεία που παρουσιάζει ιδιότητες αραίωσης λέγεται ότι έχει μια σύνθετη κεφαλαιακή διάρθρωση. Το βασικό EPS δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν πιθανή αραίωση και θα οδηγήσει σε υψηλότερη αναλογία EPS. Συντηρητικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραδείγματος, θα επικεντρωθούν στο αραιωμένο EPS σε αντίθεση με το βασικό EPS.

Τα ακόλουθα EPS αναφέρθηκαν από την Netflix:

Q4 / 2014: 1. 35

Q3 / 2014:. 95

Q2 / 2014: 1. 16

Q1 / 2014:. 86

Συνοψίζοντας αυτά τα έχουμε 4. 4. 32; λαμβάνοντας την τιμή κλεισίματος της NFLX στις 30 Μαρτίου 2015 ύψους 422 δολαρίων.57, και διαιρώντας με το EPS ($ 422. 57 / 4.32), παίρνουμε 97. 82. Ως εκ τούτου, ο δείκτης TTM P / E του NFLX έχει αυτό το γράμμα 97. 82, με άλλα λόγια, οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν $ 97. 82 ανά $ 1 των κερδών του NFLX.

Εμπρός P / E

Ενώ οι υπολογισμοί TTM P / E είναι αντικειμενικά μέτρα βάσει ιστορικών δεδομένων, τα P / E forward είναι υποκειμενικοί υπολογισμοί δεδομένου ότι λαμβάνουν υπόψη τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης μιας εταιρείας. Ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να συναχθεί με διάφορα μέσα, όπως η καθοδήγηση της διοίκησης, οι ιστορικοί ρυθμοί ανάπτυξης, οι προοπτικές της βιομηχανίας και τα μοντέλα ανάπτυξης βασισμένα σε θεμελιώδη στοιχεία, όπως η απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Όλες αυτές οι μέθοδοι ξεπερνούν το πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου και για λόγους συντομίας θα χρησιμοποιήσουμε τους ρυθμούς αύξησης συναίνεσης όπως εκτιμάται από τους πολλούς αναλυτές που καλύπτουν ήδη το NFLX.

Με μια συναίνεση 2015 EPS εκτίμηση της 3 09 και η τιμή κλεισίματος NFLX όπως στις 30 Μαρτίου ήταν $ 422. 57, έχουμε ένα P / E προς τα εμπρός 136. 75.

Ανάλυση

Χωρίς να συγκρίνουμε πραγματικά το P / E του NFLX με εκείνο των συνομηλίκων του, δεν μπορούμε να κάνουμε μια ακριβή αξιολόγηση αποτίμησης. Η τιμή μπορεί να εξαχθεί μόνο μέσω συγκρίσεων και, όπως και κάθε άλλη σχέση, το P / E είναι απίστευτα περιορισμένο αν δεν είναι εντελώς άχρηστο όταν εξετάζεται μεμονωμένα. Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας που συγκρίνει το NFLX σε μερικούς από τους συνομηλίκους του στον τομέα του Internet / μαζικών μέσων:

Εταιρεία

P / E (TTM) *

P / E 2015 *

Amazon (AMZN

AMZNAmazon.com Inc, 120. 66 + 0, 82%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

) N / A 1162. 81 162. 15%

Comcast Corporation (CMCSA

CMCSAComcast Corp35, 54-0,39%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

) 17. 63 17. 48 10. 32%

Δίκτυο πιάτων (DISH

DISHDISH Network Corp50 82 + 5,72%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

) 34. 5 40. 49 -15. 37%

Netflix (NFLX

NFLXNetflix Inc200. 13 + 0 .6%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

) 97. 82 136. 75 -16. 31%

Time Warner Inc. (TWX

TWXTime Warner Inc94 46 + 1 27%

Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

) 19. 55 18. 16 12. 09%

Το TTM P / Es είναι διαθέσιμο στους YCharts με εξαίρεση τα NFLX's, το οποίο υπολογίζεται από το προηγούμενο παράδειγμα. Οι τιμές κλεισίματος είναι από 31/3/2015.

Προώθηση P / E με βάση τη συναίνεση 2015 EPS πρόβλεψη ευγένεια της Nasdaq, με βάση τις τιμές κλεισίματος στις 31/3/2015.

Οι ρυθμοί αύξησης των κερδών είναι ευγενικοί από το Nasdaq.

  • Είναι σαφές από μια σύντομη ματιά οι λόγοι P / E του NFLX και ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης για το 2015 που είναι σήμερα υπερτιμημένος σε σύγκριση με τους συνομηλίκους του. Ωστόσο, η τρέχουσα αναλογία P / E μπορεί να μην αναφέρει κατ 'ανάγκη ολόκληρη την ιστορία. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι ο δείκτης P / E της NFLX (και της forward και της TTM) έχει μειωθεί από το 2012 και τα κέρδη ανά μετοχή έχουν αυξηθεί.
  • Το σημερινό P / E του NFLX του 136. 75 δεν φαίνεται τόσο υψηλό σε σύγκριση με το forward P / E του πάνω από το 2000 το 2012. Επιπλέον, η NFLX έχει ξεπεράσει τους συμμαθητές της όσον αφορά τις απλές αποδόσεις με ευρύ περιθώριο: εάν αγόρασα το απόθεμα NFLX πριν από 10 χρόνια, θα απολαμβάνετε σήμερα αποδόσεις άνω του 4000%.Ωστόσο, ένα P / E του 97,82 δεν αποτελεί συμφωνία και πρέπει να υπάρχει ένας βασικός λόγος για να δικαιολογηθεί η αγορά αυτού του μετοχικού κεφαλαίου - ειδικά όπως συμβαίνει σήμερα και το 88% των μετοχών της εταιρείας ανήκουν σε θεσμικούς επενδυτές. Επομένως, ας εξετάσουμε σύντομα τέσσερις παράγοντες σχετικά με το γιατί το NFLX θα μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο από ένα άλλο υψηλό P / E stock momentum.
  • Η Netflix είναι ο σημερινός ηγέτης στην τηλεοπτική ροή με μεγάλη διαφορά στους αντιπάλους της στους Amazon Prime και Hulu.

Αυξάνεται ραγδαία, ειδικά σε όλο το σημαντικό διεθνές τμήμα της αγοράς, που αναφέρει αύξηση κατά 75% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο του 2014, με περαιτέρω σχέδια να ξεκινήσει επέκταση στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Αύξηση των τριμηνιαίων περιθωρίων κέρδους από το 2012.

  1. Αύξηση της απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου με μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου * και απόδοση ιδίων κεφαλαίων από το 2012 (πηγή: Morningstar)
  2. Με βάση τους προαναφερθέντες λόγους, πιστεύει ότι η Netflix θα συνεχίσει να διεισδύει βαθύτερα στα εγχώρια και διεθνή τμήματα, ενώ παράλληλα θα κερδίζει κέρδη και θα ωριμάζει / εγκαθίσταται στον κλάδο, τότε το υψηλό P / E είναι δικαιολογημένο για μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης και κερδών.
  3. Η κατώτατη γραμμή

  4. Παρόλο που οι P / E είναι χρήσιμες μετρήσεις για τον προσδιορισμό της αξίας ενός αποθέματος, είναι απλά ένα εργαλείο πολλών σε θεμελιώδη ανάλυση. Το P / E δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται απομόνωση. Ωστόσο, χρησιμεύουν ως χρήσιμα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης της αποτίμησης μιας εταιρείας και των μελλοντικών προοπτικών της.