αυξάνεται η συνειδητοποίηση της υγείας των καταναλωτών σε μια κακή επένδυση;

αυξάνει η συνειδητοποίηση της υγείας των καταναλωτών, καθιστώντας την επένδυση σε επιχειρήσεις γρήγορου φαγητού κακή επένδυση;
α:

Η αύξηση της συνείδησης της υγείας δεν συνεπάγεται αναγκαστικά επενδύσεις σε εταιρείες γρήγορου φαγητού, καθώς η ευκολία εξακολουθεί να αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της καταναλωτικής ζήτησης. Αντίθετα, μπορεί να καταστήσει τις εταιρείες fast food να ενσωματώσουν πιο γρήγορα και με επιτυχία υγιεινότερα τρόφιμα στα μενού τους μια καλή επένδυση.

Με την πρόσφατη έκρηξη της συνείδησης της υγείας μεταξύ των καταναλωτών, μαζί με την επιθυμία για ευκολία και ταχύτητα, οι εταιρείες που αρχίζουν να φιλοξενούν τέτοιες επιθυμίες γίνονται ολοένα και ελπιδοφόρες και αξίζει να επενδύσουν. Ο καθορισμός των εταιρειών που το απαιτούν απαιτεί καλή θεμελιώδη ανάλυση της κάθε εταιρείας και των μεμονωμένων σχεδίων της για την πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών στις λειτουργίες. Οι μετρήσεις αποτίμησης μετοχών αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για τους πιθανούς επενδυτές σε αυτή την κατάσταση. Η κατανόηση των εταιρειών που κατέχουν το μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης και τη συνολική καλύτερη κατάσταση μετρητών και χρηματοδότησης είναι ένας παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να προσδιορίσουν τις εταιρείες σε θέση να κάνουν πιο εύκολα σημαντικές αλλαγές.

Μια τέτοια μέτρηση αποτίμησης είναι ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια. Πρόκειται για έναν τύπο μόχλευσης που συγκρίνει το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων μιας εταιρείας με το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Ουσιαστικά, αυτό επιτρέπει στους δυνητικούς επενδυτές να κατανοήσουν το ποσό των προμηθευτών και των πιστωτών που έχουν δεσμευτεί σε μια εταιρεία σε σχέση με το πόσο έχει εισφερθεί από τους μετόχους. Ο χαμηλότερος λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια δείχνει ότι μια εταιρεία χρησιμοποιεί λιγότερη μόχλευση, με αποτέλεσμα να έχει ισχυρότερη θέση να αναλάβει πρόσθετο χρέος για τη χρηματοδότηση λειτουργικών αλλαγών.

Μια άλλη σημαντική μέτρηση αποτίμησης για τους επενδυτές είναι ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ή ROE. Το εργαλείο αυτό αποτιμά την κερδοφορία της εταιρείας καθορίζοντας το ποσό του κέρδους που παράγει μια εταιρεία με τα χρήματα που επενδύουν οι μέτοχοί της. Είναι πολύ χρήσιμο όταν συγκρίνεται η κερδοφορία για τις εταιρείες του ίδιου κλάδου.

Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες, οι επενδυτές εξετάζουν πολλαπλές πτυχές για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων κερδοφορίας. Αν και η συνείδηση ​​της υγείας έχει αυξηθεί μεταξύ των σύγχρονων καταναλωτών, η ευκολία που παρέχεται από τις εταιρείες γρήγορου φαγητού εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της ζήτησης των καταναλωτών.