2 πρόσφατα εκδοθέντα ETF με χαρακτηριστικά ESG (ESGD, ESGE)

Μια παγκόσμια τάση τόσο με τις επιχειρήσεις επενδύσεων όσο και με τα άτομα τα τελευταία χρόνια ήταν η πραγματοποίηση επενδύσεων με εταιρείες που παρουσιάζουν θετικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά. MSCIs iShares Τα ESG ETFs (ESGD US ETF & ESGE US ETF) επιχειρούν να παρέχουν στους επενδυτές τη βέλτιστη έκθεση στις εταιρείες που εφαρμόζουν επί του παρόντος τους στόχους της ESG, όπως οι δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές, οι χαμηλές εκπομπές ρύπων και η ισχυρή δέσμευση για ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών.

Το ETF, το οποίο εποπτεύεται από την BlackRock Fund Advisors, δημιουργήθηκε στις 28 Ιουνίου 2016. Στόχος αυτού του ETF είναι να ταιριάζει με τα αποτελέσματα των μεγάλων και μεσαίων κεφαλαιοτήτων (με εξαίρεση τον Καναδά και τις ΗΠΑ) που παρουσιάζουν θετικές συμπεριφορές ESG και έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιοι από τον πάροχο του δείκτη. Ο στόχος αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης επιλογής MSCI EAFE ESG Select. Σύμφωνα με το MSCI (2016) ο δείκτης είχε δείκτη Sharpe 0,29 και ετήσια ακαθάριστη απόδοση 3,50% κατά την τελευταία πενταετία. Από τις 30 Ιουνίου 2016, το AUM του ESGD του ETF περιλαμβάνει περίπου $ 5. 3 εκατομμύρια. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, το ταμείο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στη Δυτική Ευρώπη (μερίδιο 63% 2%), ακολουθούμενη από την Ασία-Ειρηνικό (μερίδιο 35%). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0,40.

ESGE US ETF

Το ETF εποπτεύεται επίσης από την BlackRock Fund Advisors και ξεκίνησε την ίδια ημέρα. Ο στόχος αυτού του ETF είναι να ταιριάζει με το αποτέλεσμα των μετοχών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον δείκτη αναδυόμενων αγορών που παρουσιάζουν θετικές συμπεριφορές ESG και έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιοι από τον προμηθευτή του δείκτη. Το ESGE ETF έρχεται με ένα ελαφρώς πιο ακριβό λόγο δαπάνης 0,45%. (Βάσεις δεδομένων Bloomberg) Το κύριο σημείο αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο δείκτης MSCI EM ESG Select. Όπως δείχνει η MSCI (2016), ο δείκτης απέδωσε ετήσια ακαθάριστη απόδοση 1,10% τα τελευταία πέντε χρόνια και παρουσιάζει δείκτη Sharpe 0,14

Η κατώτατη γραμμή

Και τα δύο αυτά ETF παρουσιάζουν αρκετά ενδιαφέρουσες επιλογές για τους επενδυτές που επιδιώκουν ενεργά να συμπεριλάβουν μετοχές με θετικά χαρακτηριστικά ESG στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Όπως και με κάθε άλλο πιθανό χρεόγραφο ή κεφάλαιο, πρέπει να διεξάγεται εμπεριστατωμένη εξέταση όλων των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης, του κινδύνου, των εξόδων κ.λπ., προτού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.