2 καλύτερα Νορβηγικά ΕΤΑ για το 2016 (ENOR, NORW)

2 καλύτερα Νορβηγικά ΕΙΕΕ για το 2016 (ENOR, NORW)

Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στην Νορβηγία ή τα ETF παρέχουν στους επενδυτές έκθεση σε σχετικά σταθερή οικονομία της Νορβηγίας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές οικονομίες που παρουσιάζουν βραδεία ανάπτυξη. Από το 2014, το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Νορβηγίας ή το ΑΕγχΠ είναι 1,8%, ποσοστό μεγαλύτερο από τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ελβετίας. Η Νορβηγία κατατάσσεται στην 28η θέση στον κόσμο με ποσοστό ανεργίας 3,5%, ένα από τα χαμηλότερα στον κόσμο.

Βάσει των στοιχείων του 2013 που δόθηκαν από την Υπηρεσία Πληροφοριών για τις Ενεργειακές Πληροφορίες των ΗΠΑ, η Νορβηγία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο με 108,2 δισ. Κυβικά μέτρα και ο 12ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας του πετρελαίου. Τα ETF που παρακολουθούν την αγορά μετοχών της Νορβηγίας έχουν μεγάλη βαρύτητα στον ενεργειακό τομέα και μπορούν να χρησιμεύσουν ως μια διαφοροποιημένη τακτική επένδυση στον ενεργειακό τομέα.

iShares MSCI Νορβηγία Capped ETF

Η έκδοση iShares MSCI Norway Capped ETF (BATS: ENOR ENORiSh MSCI NR Cap26, 59 + 0,83% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 στις 23 Ιανουαρίου 2012, στην ανταλλαγή BATS της BlackRock iShares. Η ENOR επιδιώκει να παράσχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στον Δείκτη Επενδύσιμης Αγοράς MSCI της Νορβηγίας 25/50, τον υποκείμενο δείκτη του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο υποκείμενος δείκτης της ENOR μετρά τις επιδόσεις της αγοράς μετοχών της Νορβηγίας σε ευρεία βάση και χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία οριοθέτησης για να επιλέξει τα συστατικά της. Αυτός ο δείκτης περιορίζει το βάρος κάθε ενιαίας εγγύησης σε 25% κατ 'ανώτατο όριο. Επιπλέον, το άθροισμα των τίτλων που υπερβαίνουν το 5% του βάρους του υποκείμενου δείκτη περιορίζεται στο 50% του συνολικού βάρους του δείκτη, συλλογικά.

Το ENOR χρησιμοποιεί μια προσέγγιση παθητικής επένδυσης και δεν επιδιώκει να ξεπεράσει τον υποκείμενο δείκτη του. Αυτό βοηθά στη μείωση του κόστους συναλλαγών και των σφαλμάτων παρακολούθησης. Το ENOR χρεώνει έναν δείκτη ανταγωνιστικής δαπάνης 0,3%, ενώ η μέση αναλογία εξόδων των διαφόρων τομέων ETF είναι 0,8%. Ο σύμβουλος επενδύσεων της ENOR, BlackRock Fund Advisors, εφαρμόζει μια αντιπροσωπευτική στρατηγική δειγματοληψίας και δεν υποχρεούται να επενδύει σε όλες τις αξίες που περιλαμβάνονται στον υποκείμενο δείκτη. Η BlackRock Fund Advisors μπορεί να κατέχει όλες τις αξίες του υποκείμενου δείκτη και να επιλέγει τίτλους που αναμένεται να έχουν συλλογικά παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα του υποκείμενου δείκτη ENOR. Η ENOR επενδύει τουλάχιστον το 90% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε τίτλους ή αποθετήρια τίτλων στο υποκείμενο δείκτη.

Η ENOR έχει μεγάλη βαρύτητα στον τομέα της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με το 30,11% του χαρτοφυλακίου της να διατίθεται στον ενεργειακό τομέα και το 20,83% στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το ταμείο παρουσιάζει υψηλό βαθμό τομεακού κινδύνου. Με βάση τα δεδομένα τριετίας που ακολουθούν, το ENOR έχει τυπική απόκλιση 18.11% και ένα beta bet, έναντι του δείκτη S & P 500, της τάξης του 0. 49.

Όσον αφορά τη θεωρία σύγχρονων χαρτοφυλακίων ή το MPT, το ENOR είναι κατάλληλο για μακροπρόθεσμους, σε ένα χαρτοφυλάκιο αποθεμάτων που επιβαρύνθηκε έντονα από εταιρείες ενέργειας και χρηματοδότησης στη Νορβηγία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι επίσης κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις συμμετοχές τους μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εξειδικευμένη έκθεση του ENOR είναι η καλύτερη ως δορυφορική εκμετάλλευση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Παγκόσμια X MSCI Νορβηγία ETF

Εκδόθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2010, από την Global X, το παγκόσμιο X MSCI Νορβηγίας ETF (NYSEARCA: NORW NORWGlbl X MSCI Nor13.81 +0.88% Δημιουργημένος με την Highstock 4. 2. 6 ) παρακολουθεί τον δείκτη MSCI Norway IMI 25/50, τον ίδιο υποκείμενο δείκτη με τον μοναδικό ανταγωνιστή του ENOR. Υπό κανονικές συνθήκες, η NORW επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε τίτλους και αποδείξεις αποθετηρίων αξιών στο υποκείμενο δείκτη. Η NORW χρησιμοποιεί μια στρατηγική ευρετηρίασης αναδιπλασιασμού, η οποία υποδηλώνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει στα συστατικά του υποκείμενου δείκτη με περίπου την ίδια στάθμιση με τον δείκτη. Η NORW μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει μια αντιπροσωπευτική δειγματοληψία ή στρατηγική ευρετηρίασης, πάλι, όπως το ENOR. Ο σύμβουλος του αμοιβαίου κεφαλαίου, Global X Management Company LLC, αναμένει από τη NORW και τον υποκείμενο δείκτη της να έχει συσχέτιση άνω των 95% πριν από τα έξοδα και τις δαπάνες.

Την 31η Ιουλίου 2015, με βάση τα τρία τελευταία στοιχεία, η NORW έχει τυπική απόκλιση 20,8%. μια απόδοση SEC 30 ημερών 3,77%. και ένα βήτα, έναντι του δείκτη S & P 500, των 1. 54. Όπως και ο ανταγωνιστής της, η NORW έχει μεγάλη βαρύτητα στον τομέα της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Από την άποψη της MPT, η NORW είναι η πλέον κατάλληλη για επενδυτές με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας σε κινδύνους που επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση στην αγορά μετοχών της Νορβηγίας ενώ παράλληλα είναι υπερβολικά υπέρβαροι σε εταιρείες ενέργειας και χρηματοδότησης και ενδεχομένως λαμβάνουν μέρισμα.